menu

Кариери

Кариери

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е компания с утвърдено име на международните пазари с дългосрочна визия за световен лидер в областта на електроенергийното оборудване.

На своите служители компанията предлага:

 

  • Възможности за професионална изява в голяма международна компания с традиции и бъдеще
  • Допълнителни социални придобивки
  • Трудов договор и реални осигуровки
  • Добро заплащане

 

Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен професионалист, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация, ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение, ориентирано към целта, прегледайте предложените от нас позиции.

Oтворени позиции

Конструктор – eлектроинженер

Конструктор – eлектроинженер

Изисквания:
Висше техническо образование /бакалавър или магистър/;
Компютърна грамотност: Word, Excel, MS Office, AutoCAD, SolidWorks, Eplan;
Английски език;
Общи познания по електротехника и електроника;
С предимство ще се разглеждат кандидати с:
- професионален опит в промишлено предприятие;
- втори език.

Задължения и отговорности:
Работа по проекти на фирмата.
Изготвяне на конструктивна документация и изчисления по електротехническата част на проекти.
Проследяване на процеса от конструиране до изработка на изделието.
Работа в екип при изпълнения на поставените задачи.
Работа и задължения с конкретни срокове.
Спазване на международни спецификации и стандарти, вътрешнофирмени правила и документи.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Допълнителни фирмени обучения.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Sales specialist

Sales specialist Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria is a leading manufacturer of power transformers and tap changers with 95 % of sales for the foreign market. The company is a part of the Hyundai Heavy Industries Group with more than 600 Bulgarian employees.
We are looking to hire an analytical, communicative and pro-active person for the position of
Sales specialist
Responsibilities:
• Establish and maintain contacts with prospective foreign-based sales agents and clients;
• Business correspondence;
• Preparing the necessary internal corporate documents for issuing orders, tracking performance on contracts and payments;
• Weekly company reports.

Requirements:
- Engineering or economical education;
- Very good command of English (written & verbal);
- Open mind;
- Willingness to improve his/her career.

We offer:
A challenging work in a international company.
Enjoyable and respectful work environment.
Career and professional development opportunities.
Very good remuneration package.

To apply for the position send your CV in English.
Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality.

missing image

Импрегнатор-вакуумист

Изисквания:
Средно специално образование.
С предимство ще се разглеждат кандидатите, завършили специалност "Топлотехника".
Компютърна грамотност.
Възможност за работа на смени.
Други предимства:
- Английски език;
- Свидетелство за правоспособност за Машинист на котли под налягане II степен.

Задължения и отговорности:
Въвеждане на данни в работна програма на компютъра.
Ежедневна проверка за техническата изправност на съоръженията.
Обслужване на вакуум сушилни, вакуум филтър преса.
Работа на смени при непрекъснат режим на работа.
Спазване на инструкциите за безопастност.
Работа в екип.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно развитие.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография. Вашите данни попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Инспектор по качество

Изисквания:
- Средно техническо обарозование;
- Опит в сферата на машиностроенето;
- Опит при работа с измервателни средства;
- Компютърна грамотност (MS Office, AutoCad);
- Английски език.

Задължения и отговорности:
- Работа с техническа документация;
- Осъществяване на контрол по време на производствените процеси при сглобяването на различни възли и подвъзли;
- Извършване на окачествяването на използваните в производството детайли;
- Изготвяне на контролни документи, съгласно вътрешнофирмените правила;
- Проследяване на процесите по изработване на изделията, съгласно производствената поръчка.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Монтьор АВН

Във връзка с разширяване на производството фирма Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България АД търси да назначи Монтьор АВН.

Изисквания:
Средно техническо образование;
Препоръчителен професионален опит - 2 години;
Знания за машинни елементи;
Разчитане и работа с технически чертежи и схеми;
Работа с измервателни прибори.

Описание на задълженията:
Участва в монтажа на апарати високо нопражение;
Работи по утвърдени фирмени процедури.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно израстване.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Работник производство трансформатори

Изисквания:
Средно техническо образование.
Умения за работа с ръчни и електрически инструменти.
Опит в тази сфера ще се счита за предимство.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Изпитател ОК

- Висше образование (бакалавър или магистър);
- Добри познания в областта на електротехниката;
- Опит в работата с измервателна апаратура;
- Компютърна грамотност;
- Английски език;
- Кандидатите с опит като Изпитатели ще се разглеждат с предимство.

Задължения и отговорности:
- Произвеждане на електрически изпитания на произвежданата от фирмата продукция;
- Работа с апаратура за високи напрежения;
- Издава констативни протоколи от направените изпитвания;
- Извършва анализ на получените от измерванията резултати.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно израстване.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Бояджия на промишлени изделия

Във връзка с разширяване на производството "Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България" АД търси Бояджия на промишлени изделия.
Изисквания:
- Средно образование;
- Предишен опит и умения при:
- Подготовка на метални повърхности преди боядисване;
- Оборудване и технология на безвъздушно боядисване;
- Оборудване и технология на въздушно боядисване.

Задължения и отговорности:
- Подготовка на изделията за боядисване;
- Смесване на бои;
- Нанасяне на корозионноустойчиви покрития съгласно техническите и нормативни изисквания;
- Проверка и следене на параметрите по време на работа;
- Съблюдаване на изискванията за качество и техниката на безопасност;
- Корекция и възстановяване на некондиционни повърхности;
- Поддръжка и обслужване на оборудването;
- Познания на апаратите и машините за боядисване.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Специалист международен транспорт

Изисквания:
- Висше образование (инженерно или икономическо);
- Профенионален опит в тази област минимум 2 години (с предимство ще се разглеждат канидатите с опит в сферата на международния транспорт);
- Английски език - писмен и говорим;
- Компютърна грамотност.

Задължения и отговорности:
- Организира и осъществява проучване на транспортните услуги на пазара, комуникация със спедитори и превозвачи;
- Изисква данни от Техническа Дирекция за изготвяне на предварителни и окончателни оферти за транспорт на ниво оферта и при експедицията на съответните изделия;
- Прави подбор на транспортните фирми за превоз на стоките чрез изготвяне на сравнителни таблици и ги предоставя за утвърждаване от съответния ръководител;
- Преглежда и съгласува договори за транспорт с избраната фирма и при подписването им ги предава във финансово-счетоводен отдел;
- Изготвя необходимите документи за заплащане на транспортните компании за извършените превози;
- Организира експедицията на произведената продукция и оформя документи по товаренето на стоките;
- Осъществява информационен обмен с клиентите, представителите и партньорите на фирмата;
- Контролира и докладва разходите по транспортния бюджет на проектите с цел реализиране на икономии.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение;
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на български и английски език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Магазинер

Изисквания:
Средно/Висше образование;
Професионален опит като материално-отговорно лице - препоръчително 2 години;
Умения за работа с компютър - Excel, Word;
Умения за работа с ERP система;
Организационни и комуникативни умения.

Задължения:
Работа със складова програма;
Изписване на материали от централен склад и придвижването им до вътрешен склад.


Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете Вашата автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image