menu

Кариери

Кариери

Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България е компания с утвърдено име на международните пазари с дългосрочна визия за световен лидер в областта на електроенергийното оборудване.

На своите служители компанията предлага:

 

  • Възможности за професионална изява в голяма международна компания с традиции и бъдеще
  • Допълнителни социални придобивки
  • Трудов договор и реални осигуровки
  • Добро заплащане

 

Ако Вие сте инициативен, лоялен и амбициозен професионалист, с позитивни нагласи и желание за дългосрочна и перспективна реализация, ако сте комуникативен и гъвкав при работа в екип, с поведение, ориентирано към целта, прегледайте предложените от нас позиции.

Oтворени позиции

Конструктор – eлектроинженер

Конструктор – eлектроинженер

Изисквания:
Висше техническо образование /бакалавър или магистър/;
Компютърна грамотност: Word, Excel, MS Office, AutoCAD, SolidWorks, Eplan;
Английски език;
Общи познания по електротехника и електроника;
С предимство ще се разглеждат кандидати с:
- професионален опит в промишлено предприятие;
- втори език.

Задължения и отговорности:
Работа по проекти на фирмата.
Изготвяне на конструктивна документация и изчисления по електротехническата част на проекти.
Проследяване на процеса от конструиране до изработка на изделието.
Работа в екип при изпълнения на поставените задачи.
Работа и задължения с конкретни срокове.
Спазване на международни спецификации и стандарти, вътрешнофирмени правила и документи.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Допълнителни фирмени обучения.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Sales specialist

Sales specialist Hyundai Heavy Industries Co. Bulgaria is a leading manufacturer of power transformers and tap changers with 95 % of sales for the foreign market. The company is a part of the Hyundai Heavy Industries Group with more than 600 Bulgarian employees.
We are looking to hire an analytical, communicative and pro-active person for the position of
Sales specialist
Responsibilities:
• Establish and maintain contacts with prospective foreign-based sales agents and clients;
• Business correspondence;
• Preparing the necessary internal corporate documents for issuing orders, tracking performance on contracts and payments;
• Weekly company reports.

Requirements:
- Engineering or economical education;
- Very good command of English (written & verbal);
- Open mind;
- Willingness to improve his/her career.

We offer:
A challenging work in a international company.
Enjoyable and respectful work environment.
Career and professional development opportunities.
Very good remuneration package.

To apply for the position send your CV in English.
Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality.

missing image

Електро-техник

Електро-техник

Изисквания:
Средно - специално образование.
Предпочитана специалност - Електротехника, Електроснабдяване, Електрообзавеждане (Електрически апарати; Електрически машини).
Познания в областта на електрическите апарати.
Познания в областта на електрическите измервания.
Компютърна грамотност.
Умения за работа в екип.
Добри комуникативни способности.
Желание за професионално усъвършенстване.
Възможност за работа на смени при необходимост.

Задължения:
Подготовка и извършване на типови изпитания на ново разработени изделия.
Подготовка на изпитвателните съоръжения.
Поддръжка на лабораторния фонд.
Спазване на утвърдените графици, свързани с извършването на изпитания.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Инженер - изпитател

Инженер - изпитател Изисквания:
1.Висше образование, специалност електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане или електрически машини и апарати);
2.Познания в областта на електрическите апарати;
3.Познания в областта на електрическите измервания;
4.Добра компютърва грамотност;
5.Добро владеене на английски език;
6.Добри комуникативно способности и умения за екипна работа.

Описание на задълженията:
1.Подготвя, извършва, контролира и документира провеждането на типови изпитания на ново разработени изделия.
2.Съблюдава и спазва изискванията на вътрешнофирмени и международни стандарти.
3.Спазва утвърденита графици свързани с извършването на изпитанията.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение
Допълнителни фирмени обучения
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.и на интервю.

missing image

Конструктор - Машинен инженер

Конструктор - Машинен инженер

Изисквания:
Висше техническо образование – Машинен инженер;
Английски език на добро ниво;
Руски език;
Отлична компютърна грамотност – AutoCAD, SolidWorks, Word, Excel, Access;
Добра теоретична подготовка;
Опит в промишленото проектиране ще се счита за предимство.

Задължения и отговорности:
Разработване и конструиране на високоволтова апаратура /Стърални регулатори/;
Проследяване на процеса от конструиране до изработка на изделието;
Разработване на конструктивна документация;
Изработване на документи - технически оферти, поръчки.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение;
Допълнителни фирмени обучения;
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар;
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография на английски или български език.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Импрегнатор-вакуумист

Изисквания:
Средно специално образование.
С предимство ще се разглеждат кандидатите, завършили специалност "Топлотехника".
Компютърна грамотност.
Възможност за работа на смени.
Други предимства:
- Английски език;
- Свидетелство за правоспособност за Машинист на котли под налягане II степен.

Задължения и отговорности:
Въвеждане на данни в работна програма на компютъра.
Ежедневна проверка за техническата изправност на съоръженията.
Обслужване на вакуум сушилни, вакуум филтър преса.
Работа на смени при непрекъснат режим на работа.
Спазване на инструкциите за безопастност.
Работа в екип.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно развитие.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография. Вашите данни попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Purchasing Specialist

Purchasing Specialist Hyundai Hevay Industries Co. Bulgaria is a company with a good reputation in international markets with long-term vision for a world leader in the field of electrical energy equipment. The main activity is research, design, manufacture, supply, commissioning and maintenance of power transformers, load tap transformers for the main variety produced in the world.
Today we`re giving you chance to build a career in one of the biggest worldwide company at the position of

PURCHASING SPECIALIST

Requirements:

University degree in Economics/ Technical
Fluent English - spoken and written
Work experience in the field
Negotiation skills
Very good communication skills
Result oriented person
Ability to work under pressure and stress resistance
Problem solving and analytical skills
Ability to manage the time and prioritize work load effectively

Obligations and responsibilities:

Prepare of Purchase order for foreign suppliers.
Organization and monitoring of all delivery process and negotiations with suppliers.
Market research, gather information and make comparisons and analysis.
Responsible for appropriate supplier selection.
Ensure the cost contribution targets are met or exceeded.
Responsible for maintanance of the database in the ERP System.
Claim for non-compliance of the contractual terms of supply and quality deviations.
Involved in analyzing the materials and develop a strategy rated to annual forecast for consumption.

We offer:

A challenging work in a international company.
Enjoyable and respectful work environment.
Career and professional development opportunities.
Very good remuneration package.

To apply for the position send your CV in English.
Only short-listed candidates will be contacted.
All applications will be treated in strict confidentiality.

missing image

Ел.Заварчик

Фирма „Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България“ АД е компания с утвърдено име на международните пазари, с дългосрочна визия за световен лидер в областта на електро-енергийното оборудване. Основният предмет на дейност е изследване, проектиране, производство, доставка, пускане в експлоатация и поддръжка на Силови трансформатори и Стъпални регулатори за основната гама трансформатори, произвеждани по света.

Длъжността е подходяща и за млади неквалифицирани в тази облас и професия кадри.
Фирма „Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България“ АД ще подсигури обучение по всички европейски стандарти, на одобрените и наети лица, които не притежават такова, но имат желание да се занимават със заваряване и да практикуват тази професия.

Изисквания:
Средно техническо образование.
Познания и работа с техническа документация.
Сръчност, отговорност и внимание към детайла.

С предимство ще се разглеждат кандидати, които притежават:
Документ/квалификация за заваряване - метод 135/136(телоподаващ метод с СО2).
Документ за електродъгово заваряване - метод 111’.
Професионален опит като заварчик - 1 година.
Познания - процеса по заваряване, означения на заваръчни шевове.

Задължения:
Заваряване на метални изделия с необходимото качество за дадено изделие.
Работа с ъглошлайф.
Работа с електрожен и оксижен.

Фирмата предлага:
Трудов договор и фирмено обучение.
Работно облекло и безопасни условия на труд по време на работния процес.
Много добър социален пакет и възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.


Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Инспектор по качество

Изисквания:
- Средно техническо обарование;
- Професионален опит - минимум 1 година на сходна позиция;
- Компютърна грамотност;
- Познания в сферата на заваряване и методи на безразрушителен контрол;
- Допълнително предимство са познания в областта на системите по качество ISO 9001.

Задължения и отговорности:
- Качествен контрол на производството на всички видове изделия и детайли;
- Разчитане и работа с конструктивна документация;
- Попълване на контролни документи;
- Работа по утвърдени фирмени процедури.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Монтьор АВН

Във връзка с разширяване на производството фирма Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България АД търси да назначи Монтьор АВН.

Изисквания:
Средно техническо образование;
Препоръчителен професионален опит - 2 години;
Знания за машинни елементи;
Разчитане и работа с технически чертежи и схеми;
Работа с измервателни прибори.

Описание на задълженията:
Участва в монтажа на апарати високо нопражение;
Работи по утвърдени фирмени процедури.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно израстване.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Оператор на универсална фреза

Във връзка с разширяване на производството фирма "Хюндай Хеви Индъстрис Ко.България" АД търси да назначи Оператор на универсална фреза.

Изисквания:
Средно техническо образование;
Препоръчителен професионален опит - 2 години;
Познания и работа с техническа документация;
Разчитане на чертежи;
Работа с измервателни прибори.

Описание на задълженията:
Монтира и настройва съответните ножове;
Определя технологичната последователност на преходите, избира оптимален режим на фрезоване;
Подбира необходимите режещи инструменти, съобразно обработваните детайли, изискванията на чертежа и техническите възможности на машината;
Заточва различни режещи инструменти;
Работи по утвърдени фирмени процедури.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Възможност за кариерно израстване.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Работник производство трансформатори

Изисквания:
Средно техническо образование.
Умения за работа с ръчни и електрически инструменти.
Опит в тази сфера ще се счита за предимство.

Фирмата предлага:
Въвеждащо фирмено обучение.
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет и конкурентно заплащане.

Ако това предложение представлява професионален интерес за вас, моля изпратете автобиография.
Вашите данни попадат под специалната закрила по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image

Еколог

Изисквания:

Висше образование степен магистър, специалност - "Екология";                   
Над 3 години стаж по специалността;               
Да познава Закона за опазване на околната среда  и водите и свързаните с него документи;         
Английски език;
Познания и опит при сертифицирането по ISO 14001:2004 и приложимите изисквания на наредбите, издадени от законодателни или други упълномощени органи.

Задължения и отговорности:
Изисква, пряко участва в разработването и отговаря за спазването на всички процедури, стандарти и инструкции регламентиращи контролната дейност на опазване на околната среда във фирмата;
Осъществява цялостен мониторинг и изготвя анализ на параметрите на околната среда при спазване изистванията на нормативната уредба;
Спазва изискванията на ИСУ;
Осъществява цалостната дейност  по управлението на отпадъците във фирмата;
Осигурява необходимата отчетност за дейността в съответствие с нормативните документи;
Организира определяне на целите, задачите и програми за околната среда и водите.

Фирмата предлага:
Възможност за реализация във водеща в своя бранш фирма със стабилни позиции на международния и вътрешен пазар.
Много добър социален пакет.

Ако това предложение представлява професионален интерес за Вас, моля, изпратете актуална автобиография.
Вашите данни попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

missing image