menu

Контрол на качеството

missing image missing image

Контрол на качеството

Контролът на качеството в Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България се извършва според програма, сертифицирана по Системата за управление на качеството на ISO 9001:2008 и Наръчник по качеството.

	missing image

 

Контролът на качеството включва:

 • Входящ контрол на материалите и аксесоарите:

Всички материали преминават през различните етапи на входящия контрол. Материалите, които са от изключително значение за цялостното качество на продуктите, преминават през изпитвания в лабораториите на фирмата.

 • Контрол на качеството по време на производствения процес:

При всички етапи на производствения процес се провежда контрол на качеството според програма по качеството, одобрена от фирменото ръководство.

 • Краен контрол и изпитвания:

Всички трансформатори преминават през контролни изпитвания според IEC 60076 или друг международен стандарт. При заявка на клиента, могат да се извършват типови и специални видове изпитвания.

 

Всички изпитвания се извършват в изпитателната лаборатория на фирмата. Устойчивостта на къси съединения се доказва чрез изчисления. По желание на клиента, трансформаторите могат да бъдат изпитани също и в независими, международно признати лаборатории като KEMA - Холандия, CESI - Италия, ICMET – Румъния

Лаборатория "Трансформатори"

Главната функция, на лабораторията за трансформатори, е да извършва типови, контролни и специални изпитвания, според изискванията на международните и местни стандарти, също така и според изискванията на клиентите.

Лабораторията има два отделни сектора: “Високо напрежение” и “Трансформатори”. За нуждите на двата сектора има генераторна зала, откъдето се подава напрежение с честота 50, 60 и 200 Hz.

В съответните сектори на лабораторията се извършват следните изпитвания:

 • Измерване на коефициента на трансформацияи проверка на групата на свързване;
 • Измерване на активно съпротивление на намотката;
 • Измерване на загуби на ток на празен ход и на хармониците на тока на празен ход;
 • Измерване на загуби и напрежения при късо съединение;
 • Измерване на импеданс с нулева последователност;
 • Изпитване на загряване и измерване на мощността на вентилаторите и маслените помпи;
 • Измерване на нивото на звука;
 • Честотно зависим анализ;
 • Балансиране на мощностите;
 • Измерване на tg Δ и капацитета на намотките;
 • Измерване на съпротивлението на изолацията на намотките;
 • Измерване на диелектричната проницаемост на маслото;
 • Изпитване с мълниев импулс – пълен, срязан;
 • Изпитване с комутационен импулс;
 • Изпитване с приложено напрежение;
 • Изпитване за индуктирано напрежение;
 • Измерване на частичните разряди;
 • Пренесени импулсни напрежения.

Сертификати

GOST.Certificate-TR.png
GOST Сертификат
DVS.png
ISO 3834-2