menu
missing image missing image

Нов 275 MVA трансформатор

През декември 2020 г. Хюндай Хеви Индъстри България достави трансформатор с мощност 275 MVA за една от ключовите ТЕЦ в България. Трансформаторът ще се използва за свързване на един от генериращите блокове на централата (ном. мощност 227 МW и напрежение 15,75 kV) с Електроенергийната система на страната - пръстен 220 kV.

Трансформаторът е един от най-големите, произвеждани някога в ХХИБ и е трансформаторът с най-висока номинална мощност. Общото му теглото е приблизително 220 тона и има OFAF система на охлаждане. Казана на трансформатора е проектиран по такъв начин, че да дава възможност за транспортирането му с железопътен транспорт посредством специален вагон-лодка.

Транспортът от ХХИБ до крайния клиент, КонтурГлобал Марица Изток 3, беше част от обхвата на доставката. Поради характеристиките на околната среда транспортирането на трансформатора беше предизвикателство и бе необходимо да се ползва комбинация от авто и ЖП транспорт.

Договорът за доставка на този трансформатор беше естествено продължение на добрите ни бизнес отношения с КонтурГлобал Марица Изток 3. Преди няколко години ХХИБ направи модернизация и ремонт на трансформатори, собственост на ТЕЦ-а. Основната цел на модернизацията беше да увеличим номиналната мощност от 235 MVA до 275 MVA и да удължим експлоатационният им срок!

Всички новини