menu
missing image missing image

Най-новата разработка на ХХИБ – RSV12

Като част от непрекъснатия процес на развитие на продуктовата гама на Стъпалните регулатори и Превключвателите без възбуждане и подобряването на техните технически параметри и ефективност, в серийно производство влиза последният стъпален регулатор на ХХИБ:

  RSV12


Надежден:

- Брой превключвания до първа инспекция – 300 000

Минимална поддръжка:

-   Електрическа износоустойчивост (брой превключвания по товар) – 800 000

-   Механична износоустойчивост 1 200 000

Компактен дизайн


Широка гама на приложение – еднофазно, звезда и триъгълник

С най-новият продукт от RSV серията Стъпални регулатори с  вакуумна дъгогасителна камера – RSV 12, вече всички стъпални регулатори с дъгогасене в масло имат свой вакуумен еквивалент. RSV 12 e проектиран да работи с еднофазни и трифазни трасформатори със свързване тип звезда и триъгълник. Това е едно рентабилно решение с минимална поддръжка, което може да замести необходимостта от използването на набор от 2 или 3 стъпални регулатора във Вашия трансформатор. Създаден е да отговори и дори да надмине изискванията на IEC 60214-1:2014, RSV12 има компактен дизайн със самостоятелно отделение за маслото. RSV12 отговаря на всички изисквания на клиентите и издържа на най-тежките тестове и експлоатационни условия.

Всички новини